ORLEN Upstream Sp. z o.o.

ORLEN Upstream
  
Dział: poszukiwanie i wydobycie węglowodorów
  
Siedziba firmy: Warszawa
Poniżej prezentujemy podstawowe informacje na temat ORLEN Upstream Sp. z o.o.:

ORLEN Upstream Sp. z o.o. jest spółką w 100% zależną od PKN ORLEN SA.. Spółka matka jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej oraz największą w Polsce (więcej na: www.orlen.pl). Firma została utworzona i zarejestrowana 26.04.2006.

ORLEN Upstream Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną do wspierania realizacji strategii PKN ORLEN S.A. w zakresie poszukiwania i wydobywania węglowodorów.

ORLEN Upstream Sp. z o.o. realizuje projekty związane z poszukiwaniem nowych złóż węglowodorów na terenie całego świata – w ten sposób wspiera rozwój Spółki matki. Ponadto w zakresie działalności firmy jest uczestnictwo w realizacji projektów wydobycia węglowodorów. Powyższe działanie realizowane jest poprzez wchodzenie w relacje partnerskie z operatorami lub funkcjonowanie jako operator.

Szukasz więcej informacji na temat ORLEN Upstream Sp. z o.o.?

Zajrzyj na stronę firmową naszego Klienta: http://www.orlenupstream.pl

Poniżej prezentujemy uzyskane referencje:

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008

Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2004

Wdrożenie Systemu Zarządzania BHP wg normy PN-N 18001:2004

Projekt wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością i Systemu Zarządzania Środowiskowego został zrealizowany przez SOLID CONSULTING na początku działalności operacyjnej przez ORLEN Upstream Sp. z o.o. – w roku 2009.

Działanie to było odpowiedzią nie tylko na wymagania rynku, ale także na wewnętrzne potrzeby w zakresie organizacji pracy. Projekt ten zakończył się powodzeniem, a jego kolejną odsłoną było rozszerzenie systemu o wymagania normy PN-N 18001:2004.

Ciekawostką jest też fakt, iż wspieraliśmy ORLEN Upstream Sp. z o.o. w uzyskaniu, jako pierwsza firma w Polsce, standardu doskonałości w zakresie procesów zakupowych – CIPS.

Z przyjemnością będziemy też dla Państwa pracować – zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: https://solidconsulting.com.pl/oferta/

ORLEN Upstream
ORLEN Upstream

Od roku 2009 wspieraliśmy ORLEN Upstream w zakresie doskonalenia wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Działania te prowadzone były poprzez, między innymi, koordynowanie i realizację wewnętrznych audytów zarówno w centrali w Warszawie, jak i na terenie wiertni.

Kolejnym naszym zleceniem było przeprowadzenie audytu drugiej strony u dostawców firmy ORLEN Upstream. W tym zakresie zrealizowaliśmy ponad 25 audytów. Działania te realizowane były zarówno w Polsce, jak i za granicą – np. w USA, Meksyku czy UK.

Nasze kompetencje audytowe zostały także wykorzystane do przeprowadzenia kompleksowych audytów prowadzonych w latach 2012-2013 postępowań zakupowych.

Ponadto odpowiedzialni byliśmy za przeprowadzenie audytów potencjalnych dostawców i ich podwykonawców na etapie postępowania zakupowego. Dotyczyło ono zakupu usługi zagospodarowania odpadów w roku 2014 (w ramach tego działania przeaudytowano 8 podmiotów)

Potrzebujesz solidnych audytów? Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: https://solidconsulting.com.pl/oferta/

ORLEN Upstream

szerokie podejście do wyzwań i wyjątkowe zaangażowanie

Kontakt.
Odpowiemy w ciągu 24 godzin.
Dbamy o twoją prywatność!