Audyty Systemów Socjalnych i Etycznych

Realizujemy usługi w zakresie wewnętrznych audytów socjalnych i etycznych w odniesieniu do standardów takich jak: ETI (SMETA), SA8000, ICS oraz standardów własnych marek odzieżowych, sieci handlowych oraz innych podmiotów.
Projekt bez tytułu

Standardy lub kodeksy etyczne i socjalne są zbiorami wymagań opracowanymi przez organizacje międzynarodowe, organizacje branżowe lub pojedyncze przedsiębiorstwa w celu zdefiniowania pożądanego sposobu postępowania przez partnerów biznesowych, głównie dostawców.

Wymagania te dotyczą najczęściej takich obszarów jak:

 • legalne zatrudnienie
 • praca dzieci
 • praca przymusowa
 • uprawnienia do zrzeszania się
 • postępowanie dyscyplinarne
 • brak dyskryminacji, molestowania i innych nieetycznych zachowań
 • czas pracy i odpoczynku
 • wynagrodzenie
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • bezpieczeństwo pożarowe
 • nadzór nad infrastrukturą
 • ochrona środowiska
 • zarządzanie zagadnieniami CSR w firmie

Realizacja powyższych zobowiązań przez dostawców weryfikowana jest przez zlecony audyt systemów socjalnych.

Często od wyników audytu socjalnego zależy powodzenie przyszłego biznesu. Słaby wynik audyt systemów socjalnych może oznaczać wstrzymanie zamówień lub rezygnację ze współpracy ze względu na zbyt duże ryzyko biznesowe dla sieci handlowej.

Zgodność Z
Prawem
Wymagania
Klientów
Wsparcie
Biznesu

W zakresie Standardów Socjalnych i Etycznych pragniemy zaoferować Państwu następujące usługi:

Spełnienie wymagań standardów etycznych może być dla wielu firm sporym wyzwaniem – dlatego przed przeprowadzeniem wizyty jaką jest audyt systemów socjalnych, zleconej przez Państwa Klienta lub sieć handlową, do której trafiają Państwa produkty – warto zweryfikować swoją gotowość.

Wsparcie, które Państwu oferujemy pomoże w przygotowaniu firmy do spełnienia wymagań kodeksów etycznych. Polega ono na przeprowadzeniu wewnętrznego audytu systemów socjalnych w firmie, według poniższego schematu działania:

 1. Etap przygotowania do audytu
 2. Spotkanie otwierające
 3. Obchód zakładu w celu oceny pod kątem bhp, ppoż i ochrony środowiska
 4. Wywiady z pracownikami
 5. Weryfikacja dokumentacji HR, kadrowo-płacowej
 6. Weryfikacja dokumentacji dotyczącej bhp / ppoż, ochrony środowiska i infrastruktury
 7. Weryfikacja pozostałej dokumentacji i polityk w zakresie CSR
 8. Spotkanie zamykające i ustalenie działań korygujących

Efektem naszej pracy jest zbiór rekomendacji, których realizacja przyczyni się do znacznego zwiększenia prawdopodobieństwa uzyskania pozytywnej rekomendacji do współpracy z Państwa Klientem.

Formularz Kontaktowy

Masz konkretny problem lub wyzwanie biznesowe? Znajdźmy wspólnie skuteczne rozwiązanie!

Sorry. You must be logged in to view this form.

szerokie podejście do wyzwań i wyjątkowe zaangażowanie

Kontakt.
Odpowiemy w ciągu 24 godzin.
Dbamy o twoją prywatność!