Zwolnienie z akcyzy przy pomocy ISO 14001

Zwolnienie z akcyzy przy pomocy ISO 14001 – czy to możliwe?

Głównym celem wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 Zwolnienie z akcyzy przy pomocy ISO 14001powinna być, co do zasady, chęć systemowego zarządzania relacjami między firmą a środowiskiem naturalnym. Jednakże wdrożenie tego sytemu może dać firmie szereg korzyści ekonomicznych. Mogą to być korzyści osiągane w długoterminowym okresie – związane z realizacją w ramach systemu celów i zadań o charakterze środowiskowym. Mogą one w konsekwencji przełożyć się na redukcję kosztów w tych obszarach. Jednakże dostrzec można również wymierny aspekt ekonomiczny, który możliwy jest do osiągnięcia natychmiast po wdrożeniu i certyfikacji systemu. Zgodnie z zapisami Ustawy o podatku akcyzowym podmioty gospodarcze, które wdrożyły i certyfikowały System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2004 mogą korzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego dotyczącego zakupu węgla i gazu do celów opałowych.

Powyższe zwolnienie z akcyzy dostępne jest dla:

  • podmiotów gospodarczych wykorzystujących wyroby węglowe na cele opałowe;
  • zakładów energochłonnych wykorzystujących wyroby gazowe na cele opałowe,

w których wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej (taki jak, między innymi: ISO 14001, EMAS czy ISO 50001 – art 31 c Ustawy)

W związku z wprowadzoną w dniu 21 października 2016 r. zmianą ustawy akcyzowej, od 01 lipca 2017 roku zwolnienie w przypadku wyrobów węglowych będzie dostępne dla podmiotu, w którym wprowadzono w życie jeden z powyższych systemów, wypełniającego jednocześnie definicję zakładu energochłonnego.

Szczegółowe informacje na temat możliwości zwolnienia z akcyzy oraz pełen katalog zwolnień zawarte są w Ustawie o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. z poźn. zm.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z uprawnienia zwolnienia z akcyzy jest certyfikowanie systemu ISO 14001 przez akredytowaną jednostkę certyfikacyjną.

Firmy mogą liczyć na bardzo wymierne korzyści ekonomiczne wynikające z wdrożenia i certyfikowania Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2004. Wysokość oszczędności zależeć będzie w dużej mierze od wielkości przedsiębiorstwa oraz skali zużycia węgla lub gazu do celów opałowych. Może to być oszczędność nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie.

Oznacza to, że koszty wdrożenia i certyfikowania systemu mogą zwrócić się nawet w ciągu jednego miesiąca.

Należy zaznaczyć, iż podobne rezultaty można uzyskać dzięki wdrożeniu i certyfikowaniu Systemu Zarządzania Energią wg normy ISO 50001:2011.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani ekspresowym wdrożeniem Systemu Zarządzania Środowiskowego, uprawniającego do uzyskania zwolnienia z akcyzy – zapraszamy do kontaktu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, elastyczności w działaniu oraz zaangażowaniu pełen proces przeprowadzimy skuteczne nawet w kilka tygodni od otrzymania zlecenia.

Zwolnienie z akcyzy dzięki ISO 14001 przy współpracy z nami da Państwu natychmiastowe i wymierne korzyści.

Zapraszamy do kontaktu.

Informacje o naszych usługach w zakresie wdrażania systemów zarządzania znajdują się tutaj: https://solidconsulting.com.pl/uslugi/wdrazanie-systemow-zarzadzania/Kontakt.
Odpowiemy w ciągu 24 godzin.
Dbamy o twoją prywatność!