Audyty Systemów Zarządzania

Audyty systemów zarządzania weryfikują działania firmy w zakresie zgodności z wymaganiami prawnymi, normami oraz wewnętrznymi procedurami.
AUDYTY SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

Audyty systemów zarządzania są jednym z narzędzi weryfikacji skuteczności działania firmy. Rodzaj realizowanego audytu zależy od celów stawianych audytowi oraz zestawu kryteriów – zbioru wymagań poddawanych badaniu audytowemu.

Wysokie
Kompetencje
Realizacja
Celów
Różne
Kryteria

W tym zakresie pragniemy zaoferować Państwu następujące usługi:

AudytPrzeprowadzany przed uruchomieniem projektu wdrożenia systemu zarządzania w celu oceny stopnia spełnienia wymagań określonej normy.

Audyt ten pomaga w przygotowaniu się do procesu wdrażania systemu zarządzania poprzez określenie silnych i słabych stron funkcjonowania firmy w odniesieniu do poszczególnych wymagań norm.

Audyt

Przeprowadzany przed audytem certyfikującym w celu zweryfikowania zgodności systemu zarządzania z normą odniesienia.

Wyniki tego auditu są podstawą do podjęcia decyzji o przystąpieniu do certyfikacji lub wdrożeniu działań doskonalących.

Skierowany do firm, które potrzebują obiektywnej weryfikacji i oceny, czy wdrożony system spełnia stawiane mu wymagania oraz tych, które chcą uniknąć niespodzianek na audycie certyfikującym.

AudytPrzeprowadzane w celu określenia, czy wdrożony system zarządzania jest zgodny z wymaganiami oraz czy jego skuteczność jest ciągle zwiększana.

Prowadzenie auditów wewnętrznych jest obowiązkowe we wszystkich systemach zarządzania.

Powinny one jednak być realizowane przez przeszkolonych i doświadczonych audytorów, aby dawały faktyczną wartość dodaną dla firmy.

Zasadne jest rozważenie korzyści płynących ze zlecenia realizacji audytów wewnętrznych podmiotowi zewnętrznemu. Dzięki temu firmy oszczędzają na szkoleniu własnych audytorów oraz odrywaniu ich od codziennych obowiązków. Jednocześnie ‚swieże spojrzenie’ z zewnątrz, osoby niezaangażowanej w audytowany obszar i posiadającej dużą wiedzę na temat systemów zarządzania i przepisów prawnych, może przyczynić się do osiągnięcia dodatkowych – wymiernych korzyści.

Audyt

Jeśli chcecie Państwo potwierdzić zdolność potencjalnego dostawcy do spełnienia Waszych wymagań, lub zweryfikować sposób realizacji podpisanej umowy, a nie macie na to czasu lub odpowiednich zasobów – wykonamy dla Państwa solidny audyt dostawcy.

Audytem dostawcy można objąć także inne aspekty działalności firm zewnętrznych – szczególną uwagę należy zwrócić na audyty prawne, mające na celu potwierdzenie stopnia spełnienia określonych wymagań prawnych przez dostawcę.

Zgodnie z określonymi wymaganiami audyt może również skupić się na kwestiach systemowych – weryfikacji i oceny funkcjonowania systemu zarządzania Dostawcy lub zgodności z wymaganiami podmiotu zlecającego audyt.

W ramach współpracy przygotujemy dla Państwa metodologię w zakresie realizacji audytów dostawców (procedury, kryteria i kwestionariusze audytowe) oraz przeprowadzimy profesjonalny audyt w Państwa imieniu.

Audyt

Prowadzimy skuteczne audyty prawne w zakresie zagadanień dotyczących ochrony środowiska, bhp, prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz przepisów pokrewnych. Zakres i charakter audyty uzależniony jest potrzebami, oczekiwaniami Klienta oraz specyfiką branży.

Dostosowujemy się także do potrzeb Klienta w zakresie metodologii realizacji badania audytowego z uwzględnieniu celu głównego audytu.

AudytW ramach usługi dokonujemy analizy umów handlowych zawieranych z kontrahentami, w szczególności pod kątem reprezentacji stron, prawidłowości sporządzania aneksów, weryfikacji autentyczności dokumentów przedstawionych do umowy.

Weryfikujemy prawidłowość świadczenia usługi – zgodnie z wymaganiami zawartej umowy.

Na życzenie Klienta sprawdzamy umowy pod kątem zagrożeń biznesowych.

Formularz Kontaktowy

Masz konkretny problem lub wyzwanie biznesowe? Znajdźmy wspólnie skuteczne rozwiązanie!

Sorry. You must be logged in to view this form.

szerokie podejście do wyzwań i wyjątkowe zaangażowanie

Kontakt.
Odpowiemy w ciągu 24 godzin.
Dbamy o twoją prywatność!