DSW Polska Sp. z o.o.

DSW Polska
  
Dział: dostawa i serwis urządzeń do przemysłu meblarskiego
  
Siedziba firmy: Pawłówek k/Kalisza
Poniżej prezentujemy podstawowe informacje na temat DSW Polska Sp. z o.o.:

DSW Polska Sp. z o.o. jest niezależnym serwisem i dostawcą urządzeń dla rynku meblarskiego, odzieżowego, samochodowego w obrębie rozwiązań wspomagania procesów produkcji. DSW Polska wspiera produkty do automatycznego rozkroju materiałów. Oferuje także profesjonalny System Obsługi Klienta, oparty na kontakcie z klientem przez infolinię oraz internetowym systemie HELPDESK i realizację usług typu PER Call oraz Umów serwisowych przez wyspecjalizowane grupy techników, obsługujących klientów z całej Polski.

Prezes Zarządu firmy DSW Polska Sp. z o.o. deklaruje, że usługi w zakresie:

  • dostaw, instalacji, wdrażania i serwisowania systemów do cięcia materiałów miękkich
  • wdrażania, instalacji, serwisu i modyfikacji oprogramowania do wspomagania procesów produkcyjnych
  • udostępniania, nadzorowania i tworzenia aplikacji internetowych

są prowadzone na najwyższym poziomie jakościowym przy jednoczesnym zachowaniu wymagań dotyczących ochrony środowiska.

W roku 2011 DSW Polska Sp. z o.o. podjęła decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2004. Sposób wypełnienia wymagań obu norm został opisany w Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Szukasz więcej informacji na temat DSW Polska Sp. z o.o.?

Zajrzyj na stronę firmową naszego Klienta: www.dswpolska.pl

Poniżej prezentujemy uzyskane referencje:

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008

Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2004

Współpraca z firmą DSW Polska Sp. z o.o. rozpoczęła się w roku 2012 i trwa do dnia dzisiejszego.

SOLID CONSULTING został zaproszony do współpracy w zakresie wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania spełniającego wymagania norm ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004. Założeniem było, aby powyższe standardy wdrożone były w formie zintegrowanej. Po okresie wytężonej pracy doprowadziliśmy firmę DSW Polska Sp. z o.o. do pozytywnego wyniku audytu certyfikującego.

Aktualnie wspieramy DSW Polska Sp. z o.o. poprzez realizację audytów wewnętrznych oraz realizację obowiązków wynikających z Ustawy Prawo Ochrony Środowiska poprzez przygotowywanie sprawozdań środowiskowych.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą w podobnym zakresie – zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie: https://solidconsulting.com.pl/oferta/

DSW Polska

szerokie podejście do wyzwań i wyjątkowe zaangażowanie

Kontakt.
Odpowiemy w ciągu 24 godzin.
Dbamy o twoją prywatność!